logo opleidingscentrum Opleiding Bouw
Opleidingscentrum bouw Opleiding Keuken
Calidris
lijn
Bouwopleiding
Inhoud
Voordelen
Sociale Tewerkstelling
Nieuws
Contact
Partners
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
                                                           HomeContact

De opleiding bouw biedt tal van voordelen: 

Cursistenvergoeding

De cursisten die 1 jaar werkloos zijn én kinderen ten laste hebben, krijgen  1 euro  bruto per opleidingsuur. 

Uitkering

Gedurende de opleiding is de werkloosheidsuitkering of het leefloon gegarandeerd,  bij het regelmatig volgen van de opleiding.

Verplaatsingskosten

Cursisten die met het openbaar vervoer naar de opleiding komen, kunnen een gratis lijnpas voor 1 maand(en verlengbaar per 3 maanden) van de VDAB bekomen. Cursisten die met eigen vervoer naar de opleiding komen krijgen vanuit de VDAB een tussenkomst in de verplaatsingskosten.

Kinderopvangvergoeding

Als de kinderen naar een erkende opvang gaan, zoals crèche, onthaalmoeder of buitenschoolse kinderopvang, tot het kind 12 jaar is, worden de kosten - mits afgifte van de factuur - vergoedt.

Hulp naar tewerkstelling

Als opleiding zijn wij partner van de Lokale Werkwinkel. Aan het einde van de opleiding wordt gezocht naar een gepaste tewerkstelling in de bouw,  door een eindstage.


Taalcoaching

Voor de cursisten die laag taalvaardig zijn, wordt taalcoaching voorzien. Hiervoor doen we beroep op instructeurs van Vokans.